Musici

Momenteel bestaat het Frysk Jeugd Fanfare uit de volgende bezetting (v.l.n.r.):

Bariton/Euphonium_2018

Bariton/Euphonium
Houkje Aardema
Froukje Heslinga
Lucas-Jan Hoitinga
Marijke Schaaphok
Harmen Thomas de Haan

Bas
Jan Engelsma
Machtelt Osinga
Abraham Visser
Douwe Zijlstra

Bugels
Jantine Stoffers
Lydia Hoitinga
Mariska Altena
Fenna Wagenaar
Grieta Veninga
Tanja Altena
Errit Yntema
Inger Haanstra
Anke Visser
Sanne van der Ploeg

Hoorns
Kiona Bilstra
Aale Jagersma
Froukje van der Wer

Saxofoons
Fenna Tuinstra (sopraan)
Niene Iping (alt)
Silke Hulshoff (alt)
Iefke Dotinga (alt)
Xandra Albada (alt)
Renée Koopmans (tenor)
Jelma van der Werff (bariton)

Slagwerk
Aiden Bouma
Johan van Althuis
Rients Hijma
Piter Spoelstra

Trombones
Thom Dijkstra
Peter Tempelaar
Johannes Hoogland

Trompetten
Femke Roelofsen
Arjen Herder
Sanne Altena
Annemarije Bosch
Fardau de Boer
Marinka Visser

Ga naar vacatures als je wilt zien of we jou ook zoeken! Anders is het altijd mogelijk om het contactformulier in te vullen!