Musici

Momenteel bestaat het Frysk Jeugd Fanfare uit de volgende bezetting (v.l.n.r.):

Bariton/Euphonium
Harmen Thomas de Haan
Marijke Schaaphok
Houkje Aardema
Abner Henneveld

Bas
Douwe Zijlstra
Abraham Visser
Lucas-Jan Hoitinga

Bugels
Fenna Wagenaar
Grieta Veninga
Tanja Altena
Lydia Hoitinga
Mariska Altena
Sanne van der Ploeg
Anke Visser
Inger Haanstra
Errit Yntema

Hoorns
Kiona Bilstra
Jildou Ekkelboom
Aale Jagersma
Froukje van der Werf

Saxofoons
Xandra Albada
Fenna Tuinstra
Iefkje Dotinga
Renée Koopmans
Jelma van der Werff
Silke Hulshoff
Niene Iping

Slagwerk
Rients Hijma
Johan van Althuis
Piter Spoelstra
Leon Nagel

Trombones
Thom Dijkstra
Peter Tempelaar
Johannes Hoogland

Trompetten
Arjen Herder
Sanne Altena
Annemarije Bosch
Fardau de Boer
Marinka Visser

Ga naar vacatures als je wilt zien of we jou ook zoeken! Anders is het altijd mogelijk om het contactformulier in te vullen!