Musici

Momenteel bestaat het Frysk Jeugd Fanfare uit de volgende bezetting (v.l.n.r.):

Bugels
Tanja Altena
Grieta Veninga
Fenna Wagenaar
Lydia Hoitinga
Mariska Altena
Inger Haanstra
Sanne van der Ploeg
Anke Visser
Hessel Santema
Sarina Bosch
Anna Benthe
Sjoerd Hendric

Trompet
Sanne Altena
Annemarije Bosch
Marinka Visser
Wybrig de Boer

Saxofoons
Iefke Dotinga
Silke Hulshoff
Jehannes Post
Siebren de Jong
Rinske Baarda
Marrit ter Schuur
Jelma van der Werff

Hoorns
Froukje van der Werf
Jildou Ekkelboom

Trombones
Thom Dijkstra

Bariton/Euphonium
Bernd Terluin
Gerben van der Ploeg

Bas
Abraham Visser
Lucas van Opstall

Slagwerk
Rients Hijma
Leon Nagel
Daan Spoelstra

Ga naar vacatures als je wilt zien of we jou ook zoeken! Anders is het altijd mogelijk om het contactformulier in te vullen!