Bestuur

Het FJFO heeft net als elk ander orkest naast de dirigent en de musici een bestuur. Tevens hebben wij ook een werkgroep.

Het bestuur van het FJFO is er voor de zakelijke kant en regelt de ledenadministratie, financiën en lange termijn plannen. De werkgroep pakt de kleinere taken op zoals het organiseren van concerten, reisjes naar het buitenland en activiteiten gedurende het jaar (studieweekend, seizoensafsluiter). Deze werkgroep bestaat uit leden van het FJFO die het leuk vinden iets naast het musiceren te doen en meer te leren over hoe alles reilt en zeilt binnen ons orkest.

Mochten er vragen zijn richting het bestuur, neem dan contact op via onze contact pagina op de website of stuur een mail naar info@fjfo.nl. Het bestuur van het FJFO bestaat uit:

Voorzitter:

Wytze Yntema

Penningmeester:

Rients Hijma

Secretaris:

Jelma van der Werff

Algemeen bestuurslid:

Fenna Wagenaar

Algemeen bestuurslid:

Abraham Visser