Bestuur

Het FJFO heeft in tegenstelling tot andere orkesten naast het bestuur ook een werkgroep.

Het bestuur van het FJFO houdt toezicht op de langetermijnplanning en -doelstellingen en regelt o.a. zaken als ledenadministratie en financiën.

De werkgroep assisteert het bestuur bij de organisatie van concerten, reisjes naar het buitenland en activiteiten gedurende het jaar (studieweekend, seizoensafsluiter). De werkgroep bestaat uit een mix van jonge en oudere leden van het FJFO. Sommigen hebben geen of weinig ervaring op organisatorisch gebied en vinden het leuk dit te ontdekken binnen onze club.

Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: Voor leden is de werkgroep een uitstekende manier om te leren hoe alles achter de schermen geregeld moet worden en het zorgt ervoor dat het bestuur zich kan focussen op de grote plannen.

Heeft u vragen aan of over ons bestuur of de werkgroep? Neem dan contact op via onze contact pagina op de website of stuur een mail naar info@fjfo.nl. Het bestuur van het FJFO bestaat uit:

Voorzitter:

Wytze Yntema

Penningmeester:

Rients Hijma

Secretaris:

Jelma van der Werff

Algemeen bestuurslid:

Fenna Wagenaar

Algemeen bestuurslid:

Abraham Visser